Export

 • READ MORE
  Parrot Fish
  Scientific Name :
  Euscarus Cretensis
  Egyptian Name :
  مرزيان
  Type :
  Fresh Fish
  Catch Zone :
  FAO 37 Mediterranean Sea
  Size :
 • READ MORE
  Squid
  Scientific Name :
  Laligo Vulgaris
  Egyptian Name :
  كلمارى
  Type :
  Fresh & Frozen Fish
  Catch Zone :
  FAO 37 Mediterranean Sea
  Size :
 • READ MORE
  Sole Fish
  Scientific Name :
  Solea Vulgaris
  Egyptian Name :
  سمك موسى
  Type :
  Fresh - Frozen Fish
  Catch Zone :
  FAO 37 Mediterranean Sea
  Size :
 • READ MORE
  Octopus
  Scientific Name :
  Octopus Vulgaris
  Egyptian Name :
  أخطبوط
  Type :
  Fresh & Frozen Fish
  Catch Zone :
  FAO 37 Mediterranean Sea
  Size :
  S.M,L
 • READ MORE
  Golden Batch Grouper
  Scientific Name :
  Epinephelus Costae
  Egyptian Name :
  جرادى
  Type :
  Fresh Fish
  Catch Zone :
  FAO 37 Mediterranean Sea
  Size :
 • READ MORE
  Ston bass
  Scientific Name :
  Polyprion Americanus
  Egyptian Name :
  عفاريت
  Type :
  Fresh Fish
  Catch Zone :
  FAO 37 Mediterranean Sea
  Size :
 • READ MORE
  Cuttle Fish
  Scientific Name :
  Sepia Officinalis
  Egyptian Name :
  سيبيا
  Type :
  Fresh & Frozen Fish
  Catch Zone :
  FAO 37 Mediterranean Sea
  Size :
 • READ MORE
  white leg Shrimp
  Scientific Name :
  litopenaeus vannamei
  Egyptian Name :
  جمبرى
  Type :
  Frozen Fish
  Catch Zone :
  FAO 37 Mediterranean Sea
  Size :
 • READ MORE
  Pandora
  Scientific Name :
  Pagellus Erythinus
  Egyptian Name :
  غزيلة
  Type :
  Fresh Fish
  Catch Zone :
  FAO 37 Mediterranean Sea
  Size :
 • READ MORE
  Gilt Head Bream
  Scientific Name :
  Saprus Auratus
  Egyptian Name :
  دنيس
  Type :
  Fresh Fish
  Catch Zone :
  FAO 37 Mediterranean Sea
  Size :
  S.M,L
 • READ MORE
  Dentex
  Scientific Name :
  Dentex Dentex
  Egyptian Name :
  عضاض
  Type :
  Fresh Fish
  Catch Zone :
  FAO 37 Mediterranean Sea
  Size :
 • READ MORE
  Meagre
  Scientific Name :
  Argyrosomus Regius
  Egyptian Name :
  لوت
  Type :
  Fresh Fish
  Catch Zone :
  FAO 37 Mediterranean Sea
  Size :
  S.M,L
 • READ MORE
  Sea Bass
  Scientific Name :
  Dicentrarchus labrax
  Egyptian Name :
  قاروص
  Type :
  Fresh Fish
  Catch Zone :
  FAO 37 Mediterranean Sea
  Size :
 • READ MORE
  Grouper
  Scientific Name :
  Epinephelus Aeneus
  Egyptian Name :
  111 وقار
  Type :
  Fresh Fish
  Catch Zone :
  FAO 37 Mediterranean Sea
  Size :
 • READ MORE
  Mero
  Scientific Name :
  Epinephelus Guaza
  Egyptian Name :
  قرافص
  Type :
  Fresh Fish
  Catch Zone :
  FAO 37 Mediterranean Sea
  Size :
 • READ MORE
  Common Bream
  Scientific Name :
  Pagrus Pagrus
  Egyptian Name :
  مرجان
  Type :
  Fresh Fish
  Catch Zone :
  FAO 37 Mediterranean Sea
  Size :
 • READ MORE
  Marbled spinefoot
  Scientific Name :
  Siganus Rivulatus
  Egyptian Name :
  سيجان
  Type :
  Fresh Fish
  Catch Zone :
  FAO 37 Mediterranean Sea
  Size :
 • READ MORE
  White Bream
  Scientific Name :
  Diplodus Vulgaris
  Egyptian Name :
  سارغوث
  Type :
  Fresh Fish
  Catch Zone :
  FAO 37 Mediterranean Sea
  Size :
 • READ MORE
  sea bream - مرجان
  Scientific Name :
  pagrus pagrus
  Egyptian Name :
  مرجان
  Type :
  Catch Zone :
  Size :
  S.M,L
 • READ MORE
  Amber Jack
  Scientific Name :
  Seriola Dumerili
  Egyptian Name :
  انشى
  Type :
  Fresh Fish
  Catch Zone :
  FAO 37 Mediterranean Sea
  Size :
  1:20KG